Éru televízie započal v roku 1927 Philo Taylor Farnsworth, ktorý vytvoril prvý elektronický televízor. Ďakovať však môžeme hlavne Vladimírovi Zworykinovi, zo spoločnosti RCA, pretože na jeho základe vznikli prvé komerčné televízory.

Televízory si prešli svojim vývojom a dnes poznáme crt televízory, lcd, plazmové aj oled televízne prijímače.

Televízny program aktuálne online

Definícia televízneho programu hovorí, že televízny program je súhrn vysielaných (televíznych) relácií, či iných prehrávaných programov, ktoré sú zostavené do dramaturgicky komponovaného celku, ktoré obsahujú spravodajstvo, publicistiku, umelecké relácie, reality show, a to buď vlastné (vlastná tvorba), prípadne adaptované (prevzaté od inej dramaturgie).

Televízne programy možno deliť:
- podľa tematiky na technické, politické, ekonomické a podobne,
- podľa funkcie na publicistiku, spravodajstvo, rekreatívne, východné,
- podľa času zaradenia do vysielania na ranné, poobedné, večerné a podobne,
- podľa zásahu územia, národné, regionálne, celosvetové a podobne.

Prvý pravidelné televízneho programu na Slovensku začala v roku 1956 Česko-slovenská televízia z Bratislavy. Hlavným programom prvého televízneho vysielania bol prenos zo slávnosti v bratislavskom PKO. Vznik samostatnej Slovenskej republiky priniesol aj zmenu štátnej televízie. Od 1. Januára 1993 začala vysielať Slovenská televízia na dvoch programoch pre celé územie Slovenska. Dovtedy sa na vysielaní dvoch programov Československej televízie podieľala približne jednou tretinou. V období rokov 2008 až 2011 fungoval aj tretí verejnoprávny kanál Slovenskej televízie, ktorý bol zameraný na šport. Jej názov bol Trojka.

program-televizny

Comments closed.